Wanneer je terugkijkt op 65 jaar IFES Nederland, dan valt op dat er drie elementen zijn die het IFES-werk kenmerken:

  1. Bidden
  2. Bijbellezen
  3. Geloofstoerusting

Dit was al zo in 1959 en is al die jaren onveranderd gebleken.

Luister maar mee naar Annemiek:

“Het is 8 januari 2024. Als visieteam van IFES Nederland zijn we aanwezig op een European Staff Consultation van IFES-Europe in Polen. We zingen over Gods trouw en raken opnieuw onder de indruk van Gods missie onder studenten.

Vijfenzestig jaar geleden is IFES Nederland ontstaan vanuit Europese en internationale ontmoetingen. Daarmee zijn we hier dus als het ware terug waar IFES Nederland begon.”

Een korte terugblik:

De aanloop

Al sinds de jaren dertig waren er uitwisselingen vanuit de Calvinistische Studenten Beweging (CSB) met Inter-Varsity Fellowship (IVF, nu UCCF). Na de oorlog pakte men dit contact weer op en nam er een Nederlandse delegatie deel aan de paasconferentie van IVF.

Het maakte diepe indruk dat Bijbelstudie, gebed en het persoonlijke geloofsleven daar zo centraal stond. Temeer door het contrast met het calvinisme dat soms te veel naar intellectualisme neigde.

In 1947 werd in Boston de International Fellowship of Evangelical Students opgericht. De CSB werd daar ook lid van. In de zomer van 1959 volgde er een vervolgens een eigen Nederlandse aftakking: CNI, Commissie Nederland IFES. Dit is nu 65 jaar geleden.

Het verschil

Prof J. Klapwijk schrijft in de IFES jubileumuitgave uit 1984 over die Europese conferentie:

“Ik denk, dat velen daar ter plekke voor het eerst beleefd hebben dat het christenleven, ook van studenten, aan de basis begint, in een levende omgang met de Heer, in een ‘quiet time’ van bijbellezen en bidden, in gemeenschap en getuigenis, en dat ál het andere, instructie en informatie, een christelijke visie op cultuur, filosofie en noem maar op, van daaruit geijkt moeten worden.”

Eigen ervaring

Precies dát ervoer ik als student zo’n 24 jaar geleden op mijn eerste IFES-conferentie. Ook toen ik studentbestuurslid bij IFES was. En nog steeds, 65 jaar na oprichting zijn het die ingrediënten: bidden, Bijbellezen en geloofstoerusting die het IFES-werk kenmerken.”

Dit jaar staan we met verschillende activiteiten en verhalen stil bij de impact die we mogen maken met ons werk. Dat doen we met verhalen en activiteiten. Dus:

  • Wil jij jouw verhaal met ons delen? Aarzel niet en reageer!
  • Save the date en vier met ons mee op 15 november in de Jacobikerk in Utrecht!

Verder lezen?