Integriteit

Hoe ga jij om met ethische dilemma’s?

IFES verwacht dat iedereen, medewerker, student of betrokkene, verantwoord omgaat met de ethische aspecten van het werk. Maar, wat als je vermoedt dat er iets niet door de beugel kan, er iets gebeurt dat niet hoort, of als je zelf een belangenconflict hebt? De routekaart geeft schematisch weer welke stappen genomen kunnen worden als integriteitsbreuk wordt vermoed.

We streven naar een dialoog met elkaar, dat we elkaar durven aanspreken op gedrag. Leidinggevenden moeten een veilige omgeving scheppen waarin dat mogelijk is. Toch is dat niet altijd even makkelijk. Misschien sla je liever een stap over, of wil je eerst een interne vertrouwenspersoon spreken voordat je een collega aanspreekt. Dat kan natuurlijk.

Cees Griffioen
Cees GriffioenWachter
Anneriet Bonen
Anneriet BonenStudentenwerker