Privacy statement IFES groep

Versie mei 2022

IFES vindt privacy erg belangrijk. Niemand wordt blij als zijn gegevens op straat liggen. We doen er alles aan om dit te voorkomen. Daarom verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met de wet persoonsgegevens, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd).

Dat houdt voornamelijk in dat:

 • Wij alleen gegevens van u vragen die we daadwerkelijk nodig hebben;
 • Wij ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn, ook als iemand anders jouw gegevens nodig heeft;
 • Wij jouw altijd de mogelijkheid bieden om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties, vrijwilligers en websitebezoekers verstrekte persoonlijke informatie.

Leden- en donateursadministratie

De IFES groep houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die een IFES-conferentie hebben bijgewoond, zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief, betrokken zijn bij ons aanbod, maar geen lid of donateur zijn.

De IFES groep roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze organisatie. Het werk van de IFES groep wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Rekeningnummer (indien van toepassing)
 • Lidmaatschap studentenvereniging (indien van toepassing)

Deze gegevens gebruiken we om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, conferenties of acties en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een machtigingskaart of een telefoongesprek. De IFES groep maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In die gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. IFES heeft een CBF-keurmerk voor goede doelen en de ANBI status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch of per e-mail doorgeven aan de IFES groep.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. De IFES groep is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het postadres van IFES.

Beveiliging

De IFES groep heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Contact met leden, donateurs en relaties

De IFES groep informeert haar leden en donateurs over haar werk via post, per e-mail, website, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de IFES te steunen door een financiële bijdrage en/of gebed.

E-mail en nieuwsbrieven

Wanneer u als lid, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan de IFES groep hebt verstrekt, kunt u per e-mail worden geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

De IFES groep maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de IFES groep haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment telefonisch of per e-mail afmelden bij de IFES groep.

Bezoek aan onze website

Wij vinden dat wij goed met de gegevens van onze websitebezoekers om moeten gaan. Daarom verzamelen we maar een paar gegevens en willen we transparant zijn over wat we precies verzamelen.

Google Analytics

Door onze website te bezoeken verzamelen wij een aantal gegevens over u. Dit doen we door gebruik te maken van Google Analytics. Hiervoor moeten we een cookie plaatsen. Deze data gebruiken we om onze website steeds beter te maken.

Maar wij vinden het zelf ook vervelend als we overal gevolgd worden over het internet. Daarom hebben we het IP-adres geanonimiseerd, laten we Google deze gegevens niet delen met andere diensten en maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Natuurlijk hebben we ook een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Vind u dit toch vervelend? Dan kunt u altijd een addon installeren voor uw browser om te voorkomen dat u getrackt wordt. Een voorbeeld hiervan is ‘Ghostery’.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de andere website wordt bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Contact

De IFES groep houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met het dienstencentrum.

Onze contactgegevens voor afmelden, vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

IFES-Nederland
Postbus 820, 3900 AV Veenendaal
(030) 294 28 00
info@ifes.nl