Heb jij hart voor studenten en wil jij een bijdrage leveren aan het werk van IFES in Nederland? Kom dan het bestuur en de raad van toezicht van IFES versterken.

Als bestuur en raad van toezicht houden we integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de IFES groep. Daarnaast adviseren we de directie en de raad van bestuur en fungeren we als klankbord. Op die manier zijn we enerzijds nauw betrokken bij het werk onder studenten terwijl we ons anderzijds bezighouden met de langetermijnstrategie van de organisatie.

Per september 2022 zijn wij in verband met het aflopen van de termijn van een bestuurslid op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur en de raad van toezicht van IFES. We zoeken een secretaris, bij voorkeur met ervaring, die allereerst goed overzicht kan houden en de voor het bestuur en raad van toezicht juiste en relevante zaken agendeert. Daarnaast is affiniteit met leefgemeenschappen of internationaal studentenwerk en juridische ervaring een meerwaarde.

Het bestuur van de vereniging IFES-Nederland waar het Nederlandse studentenwerk onder valt, vormt ook de raden van toezicht van de drie stichtingen waar het internationale studentenwerk, Vita Communities en ForumC onder vallen. Het bestuur benoemt de directeur van de vereniging IFES-Nederland die tegelijk ook bestuurder is van de drie stichtingen. Er zijn doorgaans vijf bestuursvergaderingen en één vergaderdag per jaar. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar vergaderd met de algemene ledenvergadering (ALV), waar het bestuur rapporteert over de verenigingszaken. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij hun werk Pro Deo uitvoeren (onkosten voor de uitvoering van het werk worden vergoed) en dat zij de grondslag van IFES, die de fundamentele waarheden van het christelijke geloof verwoordt, ondertekenen.

Heb jij hart voor IFES en affiniteit met ons werk? Solliciteer dan zo spoedig mogelijk door het onderstaande formulier in te vullen! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Erwin Kint (erwin.kint@ifes.nl), voorzitter van het bestuur en de raad van toezicht.

We hopen je binnenkort te ontmoeten!

Solliciteer direct!

    Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA. Op jouw solllicitatie is daardoor niet alleen ons privacybeleid van toepassing, maar zijn ook het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.