Student-bestuurslid IFES-Nederland

Erwin Kint

Ben jij student en wil je een bijdrage leveren aan het werk van IFES in Nederland? Kom dan het bestuur en de raad van toezicht (BRvT) van IFES versterken. IFES heeft als visie om studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God. Binnen de IFES groep geven de verschillende projecten op hun eigen manier vorm en invulling aan deze visie.

Als BRvT houden we integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de IFES groep. Daarnaast adviseren we de directeur-bestuurder van IFES-Nederland en fungeren we als klankbord. Op die manier zijn we enerzijds nauw betrokken bij het werk onder studenten terwijl we ons anderzijds bezighouden met de langetermijnstrategie van de organisatie.

Per januari 2024 zijn wij op zoek naar een nieuw student-bestuurslid. Omdat IFES-Nederland bestaat voor studenten, neemt er altijd een aantal student-bestuursleden in het BRvT plaats. Student-bestuursleden zijn actief betrokken bij hun studentenvereniging waardoor ze uit eerste hand meekrijgen wat er speelt onder studenten en als geen ander weten hoe je studenten kan bereiken.

Het bestuur van de vereniging IFES-Nederland waar het Nederlandse studentenwerk onder valt, vormt ook de raden van toezicht van de drie stichtingen waar het internationale studentenwerk, Vita Communities en ForumC onder vallen. Het bestuur benoemt de directeur van de vereniging IFES-Nederland die tegelijk ook bestuurder is van de drie stichtingen. Er zijn doorgaans vijf bestuursvergaderingen en één vergaderdag per jaar. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar vergaderd met de algemene ledenvergadering (ALV), waar het bestuur rapporteert over de verenigingszaken. Ook is het gebruikelijk om met enige regelmaat activiteiten te bezoeken om de organisatie beter te leren kennen en invulling te geven aan de toezichtsrol van het BRvT. Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij hun werk Pro Deo uitvoeren (onkosten voor de uitvoering van het werk worden vergoed) en dat zij de grondslag van IFES, die de fundamentele waarheden van het christelijke geloof verwoordt, ondertekenen. Nieuwe bestuursleden krijgen een onboarding-proces zodat ze goed geïnformeerd over de projecten en de lopende zaken aan de slag kunnen.

Vacature samengevat

 • Globale taakomschrijving
  • Toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken van de IFES groep.
  • Directeur-bestuurder van IFES-Nederland adviseren en als klankbord fungeren.
  • Weten wat er speelt bij eigen studentenvereniging en zo uit eerste hand informatie krijgen over studenten.
 • Tijd en specifieke taken
  • Vijf bestuursvergaderingen in Utrecht per jaar
  • Eén vergaderdag per jaar
  • Algemene ledenvergadering (ALV)
  • Halfjaarlijks bellen of afspreken met de contactpersonen van je portefeuille
  • Live-it of Read-it bezoeken om de zichtbaarheid van bestuur te promoten
  • Eventueel een activiteit bezoeken die binnen je portefeuille valt (bijvoorbeeld een HOST-activiteit, Passionweek, Veritasforum, o.i.d.)

 

We zoeken iemand die:

 • Een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus en het werk van IFES een warm hart toedraagt
 • Student is (en dit nog minimaal 1,5 jaar zal zijn) én lid is van een verenigingen die lid is van IFES
 • Zich de komende 2 jaar in wil zetten voor IFES
 • Bestuurservaring op wil doen bij een non-profit organisatie (40+ medewerkers)
 • Beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden
 • Enige bestuurs- of commissie-ervaring is een pré

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Erwin Kint (erwin.kint@ifes.nl), voorzitter van het bestuur en de raad van toezicht, of met Jeanine de Jong (jeanine.dejong@ifes.nl), studentbestuurslid binnen het bestuur.

Geïnteresseerd? Of heb je nog vragen? Stuur vooral een bericht om kennis te maken of je vragen te bespreken!

Solliciteer direct!

  Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA. Op jouw solllicitatie is daardoor niet alleen ons privacybeleid van toepassing, maar zijn ook het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.